Minggu, 15 Mei 2011

surat lamaran kerja CPNS guru

Jakarta, Oktober 2010

K e p a d a
Yth. ....
u.p. Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan
Jakarta

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. N a m a :
b. Tempat, tanggal lahir :
c. Jenis Kelamin :
d. Agama :
e. Pendidikan terakhir :
f. Pekerjaan :
g. Alamat :

Dengan ini mengajukan lamaran untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten ....dalam jabatan ...……

2. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

a. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang disahkan oleh Pejabat yang
berwenang sebanyak 1 lembar ;
b. Transkrip nilai yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 1 lembar ;
c. Foto copy Akta mengajar/Sertifikat profesi yang disahkan oleh Pejabat yang
berwenang sebanyak 1 lembar;
d. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar, dibaliknya ditulis nama dan tanggal lahir.

3. Demikian lamaran ini saya buat untuk menjadi bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,


......

Tidak ada komentar:

Posting Komentar